چک های هواپیما بعد از بلند شدن (AFTER TAKE OFF )
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧  

برای دیدن چک های هواپیما بعد از بلند شدن به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چک های هواپیما در هنگام بلند شدن (TAKE OFF )
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧  

برای دیدن چک های هواپیما در هنگام بلند شدن به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چک های هواپیما قبل از بلند شدن (BEFORE TAKE OFF )
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧  

برای دیدن چک های هواپیما قبل از بلند شدن به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چکهای موقع حرکت هواپیما روی باند (TAXING )
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧  

برای دیدن چکها موقع حرکت هواپیما روی باند به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چک های بعد از استارت موتور هواپیما (AFTER START )
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧  

برای دیدن چک های بعد از استارت موتور به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چک ها موقع استارت زدن موتور (ENGINE START )
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٦  

برای دیدن چک ها موقع استارت موتور به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چک های داخلی هواپیما (INTERNAL CHECK )
ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٦  

برای دیدن چک های داخلی هواپیما به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چکهای دم هواپیما (TAIL CHECK)
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٥  

برای دیدن چکهای دم هواپیما به ادامه مطلب بروید


چک های سمت راست بدنه هواپیما ( FUSLEGE RIGHT)
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٥  

برای دیدن چک های سمت راست هواپیما به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چک های دماغه هواپیما (NOSE CHECK )
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٥  

برای دیدن چک های دماغه هواپیما به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چک های سمت چپ بدنه (FUSELAGE LEFT )
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٥  

برای دیدن چک های سمت چپ به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
چک های بال سمت راست ( LEFT WING )
ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٥  

برای دیدن چک های بال سمت راست به ادامه مطلب بروید


کلمات کلیدی:
 
 
 
>
 
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر نام سایت و نویسنده بلامانع است